Albuma Wêneya 

ji bona temaşekirinê Macromedia Flash Player 6.0 yan jî zêdetir, pêwiste..

Kartpostal                                       Mezintir

Wêneya bişîne

Hun karin bi  rêya nameya elektronîk wêneya bişînin.>>> kele@kelapozres.de

Wêneya bişîne<<<>>>Resim gönder